KREATORZY ZMIANY

Jako jednostki jesteśmy kreatorami zmiany. Możemy to robić na poziomie osobowym, jak i na poziomie społecznym. Dotyczyć to może rodziny, wychowania dzieci, działań w społeczności.

Podstawowym działaniem jest jednak własna zmiana. Może być ona nieświadoma, gdy nie kontrolujemy niczego, co się w nas wydarza. Możemy jednak dostrzegać zmiany i stawać się zmianą.

Każdego dnia, w każdej chwili jesteśmy obiektem zmian. Oddychamy, trawimy, a to powoduje w nas zmiany w postaci jakości życia i zdrowia. Zwykle tego nie kontrolujemy, dzieje się samo.

A może warto zwrócić uwagę na to, czym oddychamy, co jemy? Mamy przecież na to wpływ, a stąd możemy dokonać pozytywnej zmiany na lepsze w jakości naszego życia. Co zrobisz dzisiaj dla tej zmiany?

Jak wiedzieć, co wymaga zmiany?

Zwykle nie wiemy, co potrzebuje zmiany. Jak więc dowiedzieć się tego z siebie? To proces uczenia się życia w zmianach. Jeśli nie potrafimy dotrzeć do problemu, musimy się tego nauczyć. Jak to robić?

Wiele lat temu napisałam niewielką książeczkę NIE BÓJMY SIĘ ZMIAN. Jest to poradnik samoedukacji, w którym zawarłam sporo ćwiczeń do własnego wykonania. Może jeszcze gdzieś jest dostępna, a jak nie, to można ją zakupić u mnie. Potem ten temat rozwijam także w innych swoich książkach. Chodzi przede wszystkim o to, aby być w kontakcie ze swoim ciałem i nauczyć się odczytywać jego komunikaty. Ono nam „mówi”, co się w nim dzieje, a my uczymy się wychodzić temu naprzeciw.

Warto zacząć to robić już od zaraz.

 

Change starts with you

Change starts with you.

Ewa Danuta Bialek Ph.D.

Ewa Danuta Bialek Ph.D.

Creators of Change – Mój serwis WWW UNIVERSITY OF SCIENCES OF SELF AND LIFE

Creators of Change – Mój serwis WWW UNIVERSITY OF SCIENCES OF SELF AND LIFE.

KREATORZY ZMIANY ODCINEK 3

KREATORZY ZMIANY ODCINEK 3.

CZŁOWIEK JAKO ENERGIA-CZŁOWIEK KWANTOWY

Wiadomym jest już od dawna, że nie jesteśmy tylko ciałem i jego wewnętrznymi mechanizmami, ani też tylko logicznym umysłem, przystosowanym do kolekcjonowania informacji, co niestety do tej pory pokutuje w edukacji szkolnej i akademickiej, a także w medycynie. Nadszedł czas na precyzyjniejsze określenie, KIM JESTEŚMY, co, kto nami steruje, czy mamy sami na to wpływ i jak to, jak myślimy, czujemy, wpływa na świat wokół nas, nasze relacje z innymi ludźmi i stan świata. Wiele osób, które się ze mną kontaktują, narzeka na stan świata i to zarówno przyrody, jak i ludzi wokół, przy tym jedynym lekarstwem na to jest dla nich ucieczka  na łono natury (zdewastowanej). Nie uświadamiają sobie, że to KAŻDY ma na to wpływ – na stan świata, na swoje reakcje emocjonalne, na sposób myślenia o innych i to właśnie posyła do pola morfogenetycznego wspólnego dla wszystkich, do noosfery, która nas otacza. człowiek to więc ENERGIA – nadajnik i odbiornik, generator energii, którą wytwarza wewnątrz siebie, także w procesach metabolicznych. Fizyka kwantowa już kilkadziesiąt lat temu opisała, że obserwator robi różnicę, że to my, właśnie uczestniczący w życiu mamy na nie wpływ – w tym JACY JESTEŚMY. Moja książka CZŁOWIEK KWANTOWY. Zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka pozwala zrozumieć głębiej drogę rozwoju człowieka na przestrzeni indywidualnego życia (także w kontekście ewolucji ludzkości) oraz wielowymiarowe podejście do zdrowia. Jako pasjonatka wspierania zdrowia we wszystkich jego wymiarach oraz długoletni naukowiec w dziedzinach medycyny, bazując na własnym doświadczeniu odkodowania własnych dolegliwości chorobowych, prezentuję krok po kroku poziomy rozwoju człowieka i drogę do „wzorca zdrowia” w nim samym.

W oparciu o psychosyntetyczne rozumienie (syntezy doświadczeń – „psychosyntezy wieku”), prowadzę Czytelnika poprzez teorie naukowe, integrując  podejścia do człowieka i świata w różnych systemach na przestrzeni wieków, aby dotrzeć do centrum osobowego (odpowiednika duchowej natury) oraz do wzorca zdrowia. Pełniąc rolę przewodniczki w  drodze powrotnej – do świata, snuję inspiracje dla edukacji, pedagogiki, psychologii i medycyny dla budowania zintegrowanego systemu wspierania zdrowia i dobrostanu (we wszystkich ich aspektach) w edukacji (wychowaniu) / terapii / leczeniu. Te teorie i systemy znajdują też swe praktyczne odzwierciedlenie w kolejnych mych książkach, w tym PSYCHOSOMATYCZNE, EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU czy FIBROMIALGII, a wcześniej w PSYCHOSYNTEZIE W EDUKACJI (ENETEIA) czy ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DZIECKA (IMPULS) oraz najwcześniejszej – 1997: EDUKACJA INTEGRUJĄCA: ALTERNATYWA CZY KONIECZNOŚĆ? (Wydawnictwo IMPULS)

Książka jest pierwszym w Polsce zintegrowanym podejściem do rozwoju i zdrowia człowieka w oparciu o psychosyntetyczne myślenie. Pokazuje przestrzeń, różne jej poziomy, bazując na osiągnięciach fizyki kwantowej, wybranych kosmologicznych teoriach rozwoju Wszechświata, jak i starożytnych systemach medycznych / uzdrawiania.

Dzięki zrozumieniu rozwoju i zdrowia człowieka jako harmonii ze sobą i Kosmosem na wszystkich poziomach siebie: fizycznym (biologicznym), umysłowym, emocjonalnym i duchowym (sensu i znaczenia), człowiek jest w stanie zrozumieć znaczenie jakości swoich myśli, emocji, słów, zachowań i działań, a w tym otaczającej go rzeczywistości jako konsekwencji tego, co sam tworzy. Tym samym świat staje się taki jakim jest on (człowiek) od wewnątrz.

Porządkowanie siebie, codzienny „recykling osobisty” wszystkich swych przestrzeni pozwala na wspieranie nieustannego równoważenia siebie (homeostazy ustrojowej na wszystkich poziomach). Pozwala także na porządkowanie tego, co „zakodowano” od dzieciństwa w systemie wychowania i edukacji, odkodowania wadliwych przekonań, sposobu myślenia i reagowania, a tym samym przywraca człowiekowi autentyczność, to kim jest, jego  duchową naturę, łącząc go z innymi ludźmi i światem jaką istotną część całości (jedności) wszystkiego i wszystkich.

Tym samym my, jako indywidualne jednostki, mamy wpływ nie tylko na nasze zdrowie (i choroby), możemy je uzdrowić sami, włączając mechanizmy autoregulacyjne. Jesteśmy w stanie, poprzez zmianę siebie, zmienić stan świata, działając dla dobra zarówno swego, jak i przyszłych pokoleń, zmieniając przez to jakość życia na Ziemi już od zaraz.

Bardzo wartościowa książka dla tych, którzy szukają głębi zrozumienia siebie /zdrowia / filozofii życia/ zdrowego stylu życia, także dla budowania nowego paradygmatu w nauce, opartego na zintegrowanym podejściu. Więcej o niej i innych na stronie http://www.psychosynteza.pl. Jest dostępna zarówno jako ebook, jak i w formie drukowanej.

Edukacja zdrowotna w praktyce

Taki tytuł ma jedna z moich książek, zawierająca w zasadzie opis mego autorskiego programu EDUKACJI ZDROWOTNEJ dla studentów / także dla nauczycieli. Nadaje się on dla wszystkich, gdyż zawiera od 5 do 30 godzin poszczególnych zajęć w postaci konkretnych ćwiczeń do wykonania, przy tym pod  ćwiczeniem rozumiem zadanie do wykonania: albo w postaci pytania do odpowiedzi, lub wizualizacji lub sporządzenia rysunku np. dotyczącego jednej z technik psychosyntezy – np. teatru wewnętrznego, gdzie rysuje się scenę, widownię..

Połowę książki napisali studenci, opisując swe doświadczenia po tychże ćwiczeniach. Przytoczę tutaj kilkanaście opinii:

Uważam, że ćwiczenia, jakich mogłam doświadczyć w trakcie przedmiotu METODY  EDUKACJI ZDROWOTNEJ są wspaniałą alternatywą do poznania głębi siebie, co ma ogromny wpływ na zdrowie. Im bardziej znam siebie, tym bardziej wiem co jest dla mnie najlepsze. Staram się dbać o zdrowie, dlatego każdy nowo poznany sposób jest dla mnie nowym doświadczeniem, w którym chętnie biorę udział.

Moja definicja zdrowia, zanim rozpoczęliśmy zajęcia była podobna. By można mówić o zdrowiu, zdrowe musi być zarówno ciało jak i dusza. Tego cały czas się uczymy, ale o ile wiadomości na temat tego, jak dbać i wspierać zdrowie mam dosyć dużo i codziennie tę wiedzę pogłębiam, tak zdrowie duszy było pomijane. Czasem nie wystarczy komuś dać definicji, z której nie potrafi skorzystać, czasem jest potrzebny ktoś, kto wytłumaczy, jak z niej skorzystać, jak wprowadzić ją w życie. Tego właśnie uczą mnie te zajęcia. Nauczyły mnie tego, że zdrowie jest dobrem najwyższym, o które trzeba cały czas walczyć, wspierać je na wszystkich frontach, czy to fizyczność czy duszę.

         Wydaje mi się, że coraz bardziej uświadamiam sobie dar, który otrzymałem i to, jak ważne jest dbanie o niego. Aby wspierać zdrowie konieczny jest nieustanny rozwój we wszystkich sferach.

Uważam, że jeśli sama o siebie nie zadbam, to tak naprawdę nikt za mnie tego nie zrobi. Sama mam największy wpływ na zdrowie. Gdy czuję się zdrowa, jestem szczęśliwsza, weselsza, spokojniejsza, bo mam przy sobie swoich bliskich, z którymi się dogaduję. W momencie, gdy czuję się źle, moje relacje z rodziną czy znajomymi pogarszają się. Nieraz też zauważyłam, że gdy jakieś złe emocje psują mi nastrój psychiczny, to czuję, że niedługo coś stanie się w mym ciele. Teraz zdałam sobie sprawę, jak ważne jest wejrzenie w głąb siebie, moment relaksu, wyciszenia. Wtedy mam możliwość przeanalizowania tego, co jest we mnie dobre.

Dzisiaj dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Zajrzałem w głąb siebie i spostrzegłem wiele odczuć i emocji. Każdy człowiek chce być szczęśliwy, wolny, bezpieczny, chce, aby otaczał go spokój i miłość. Musimy ku temu dążyć. Jeśli czegoś pragniemy z całego serca, wtedy może się to stać.       Wiele osób trzyma swe uczucia skryte przed ludźmi, ja też często tak mam. Myślę, że powinniśmy wyrażać słowami, gestami nasze emocje i uczucia.

Dziś dowiedziałam się bardzo dużo o sobie, zaczęłam dostrzegać emocje, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. Dopiero, gdy podczas ćwiczeń zajrzałam do siebie, dotarłam w głąb swoich uczuć, dopiero wtedy je dostrzegłam. Dowiedziałam się o sobie dużo, a szczególnie, że jest we mnie dużo pozytywnej energii. Odczułam to podczas ćwiczeń wizualizacji, gdy zamykałam oczy i w myślach uwalniałam całą siebie. Poczułam się wtedy wolna od jakiegokolwiek stresu i złych emocji.

Podczas tych zajęć odczuwałam szczęście, radość, bezpieczeństwo i miłość. A to, że jestem osobą nieśmiałą, to wizualizacja uwolniła mnie w pełni i całe moje emocje.

Oglądanie siebie to obserwacja swoich myśli, zachowań, emocji, patrzenie na siebie trochę z innej strony, tak jakby odłączenie się od rzeczywistości i odbioru życia które nas otacza i spojrzenie tylko i wyłącznie na siebie.

To bardzo dobre ćwiczenie, dzięki niemu dzisiaj dowiedziałam się, że jestem niestabilna emocjonalnie, że nie potrafię panować nad swoimi czynami, dopiero później, tak jak było to możliwe dzisiaj, gdy na chwilę siądę, wyluzuję się, przemyślę jeszcze raz, wiem, że mogłam to załatwić inaczej, że może było by mi lżej, gdyby… Częściej muszę siąść sama ze sobą, zamknąć oczy i pomyśleć, co jest dla mnie tak naprawdę dobre, bo tylko wewnętrzny spokój może uratować sytuację, jeśli będę żyć w zgodzie z sobą, wtedy będzie łatwiej dojść do porozumienia z innymi.

WITAM GORĄCO…

WITAM GORĄCO na tej stronie dedykowanej prezentacji moich książek oraz artykułów, można znaleźć opisy książek, fragmenty rozdziałów lub artykułów.Będę także pisać o najnowszych mych działaniach, które dotyczą KREATORÓW ZMIANY.

Książki poświęcone są regeneracji ZDROWIA, dochodzenia do „wzorca” zdrowia i odkodowywaniu tego, co zostało zablokowane w organizmie przez lata – jako „depozyty energetyczne”. Świadomość tego pozwala na znalezienie ich, „odkopanie” i usunięcie z ciała.

Długie lata byłam leczona farmakologicznie, celem likwidowania objawów w różnych miejscach ciała, co nie przynosiło oczekiwanych efektów, a wprost przeciwnie, kolejne diagnozy i skutki, także objawów ubocznych działania leków. Jako naukowiec z pasji (właśnie początkowo przez długie lata w sferze medycyny) sama zaczęłam szukać odpowiedzi na zadawane sobie pytania typu: skąd? co to? dlaczego? Zetknąwszy się z psychosyntezą – zrozumiałam, że trzeba to zbierać RAZEM, w jedną całość SIEBIE. I wtedy rozpoczęłam proces REGENERACJI.

Dlatego moje książki są o ZDROWIU, o powrocie do zdrowia, o likwidowaniu – bo dochodzeniu do przyczyn i ich odkodowywaniu. A wtedy OBJAW nie ma racji bytu…i ZNIKA bezpowrotnie. Oczywiście jeśli pracuje się nad tym, aby go NIE PRODUKOWAĆ PONOWNIE – swymi niezdrowymi reakcjami emocjonalnymi, programami, wadliwymi postawami i „sztywnością” myślową (powtarzaniem nawyków myślowych ciągnących się pokoleniowo). Trzeba zacząć się zmieniać, być elastyczną, a przede wszystkim BYĆ SOBĄ, a nie PROGRAMAMI INNYCH, nawet jeśli zakodowano je w w nas w rodzinie czy przez system edukacyjny – który widział tylko CZĘŚCIOWO CZŁOWIEKA, a szczególnie jego intelektualną część i trenowanie pamięci, zapominając, że CZŁOWIEK to znacznie więcej…to suma części …i jeszcze więcej…

Zachęcam do czytania tego blogu…a także moich książek i PORADNIKÓW EDUKACJI SIEBIE….znajdowania siebie – pośród nagranych w nas programów … i znalezienia SWEGO PROGRAMU NA ŻYCIE.

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is Welcome post. I have started this blog, because I want to help women, especially above 50 to improve their health and start to live on their own. It is TIME TO DO IT JUST NOW. It is in Polish and soon I will start to do it in English

Happy blogging!

Witam na WorldPress.com! To jest POWITALNY POST. Rozpoczęłam ten blog, ponieważ pragnę pomagać kobietom, szczególnie powyżej 50 r.ż. wspomagać własne zdrowie i rozpocząć życie na własny rachunek. To jest WŁAŚCIWY CZAS. Ten blog jest w języku polskim, a niebawem będzie także w języku angielskim.
Radosnego blogowania!